A Discourse Analysis of Electronic Cigarette Videos on YouTube


KELEBEK Ö., KARAMAN H., YAMAN Ö.

Bağımlılık Dergisi, vol.23, no.2, pp.170-180, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.51982/bagimli.995858
  • Journal Name: Bağımlılık Dergisi
  • Journal Indexes: Academic Search Premier, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.170-180
  • Anadolu University Affiliated: No

Abstract

Objective: This study was carried out to determine the prominent elements in electronic cigarette videos that meet the audience on YouTube. Method: In this study, electronic cigarette videos published in Turkish on Youtube were examined by discourse analysis technique. In this context, the discourses in the video contents were taken as data. For this purpose, 60 videos that were reached in the criteria suitable for the study were included. Results: The results are presented thematically under the headings of “Affirmations about the Device”, “Warnings about the Device” and “Comparison with Smoking”. Conclusion: According to these results, it is seen that the electronic cigarette videos in circulation are mostly designed in the form of advertisement and promotional content, and the product is promoted as a more effective, cheap and harmless product compared to traditional cigarettes. Also, the image that it can be used to reduce the harms of traditional cigarettes or to terminate its use has come to the fore. Although there are technical warnings about the use of the device in some videos, it has been determined that a negative perception of electronic cigarettes is not conveyed in the videos. In addition, it has been determined that it is a tobacco use method equivalent to traditional cigarettes as a cheaper and harmless product and its use is encouraged in this respect.
Amaç: Bu çalışma, YouTube üzerinden izleyiciyle buluşan elektronik sigara videolarında öne çıkan unsurları belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Yöntem: Çalışma kapsamında Youtube’da Türkçe olarak yayımlanan elektronik sigara videoları söylem analizi tekniği ile incelenmiştir. Bu kapsamda video içeriklerde yer alan söylemler data olarak alınmıştır. Bu amaçla, çalışmaya uygun kriterde ulaşılan 60 video dahil edilmiştir.Bulgular: Çalışmada bulgular, “Cihazla İlgili Olumlamalar”, “Cihazla İlgili Uyarılar” ve “Sigara ile Karşılaştırma” başlıkları altında tematik olarak sunulmuştur. Sonuç: Bu sonuçlara göre dolaşımda bulunan elektronik sigara videolarının büyük oranda reklam ve tanıtım içeriği biçiminde kurgulandığı ve ürünün geleneksel sigaraya kıyasla daha etkili, ucuz ve zararsız bir ürün olarak tanıtıldığı görülmüştür. Diğer yandan geleneksel sigaranın zararlarını azaltmak ya da kullanımını sonlandırmak amacıyla kullanılabileceği yönündeki imaj öne çıkmıştır. Bir kısım videolarda cihazın kullanımına ilişkin teknik uyarılar söz konusu olmakla birlikte videolarda elektronik sigaraya ilişkin olumsuz bir algının aktarılmadığı belirlenmiştir. Ayrıca daha ucuz ve zararsız bir ürün olarak geleneksel sigaraya muadil bir tütün kullanım yöntemi olduğu ve bu yönüyle kullanımının teşvik edildiği belirlenmiştir.Anahtar Kavramlar: Elektronik Sigara, YouTube, Söylem Analizi