Amerikan ve İngiliz Şirketler Hukukunda Şirket Tipleri Ekseninde, Özellikle Sermaye Şirketlerinde Pay Devri ve Devir Sınırlamalarına Kısa Bir Bakış


BOZKURT T.

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.2016, no.2, pp.125-138, 2016 (Peer-Reviewed Journal)