FORMIROVANIYE PROFESSIONALNOY NAPRAVLENNOSTI U STUDENTOV PO RKI NA ZANYATIYAH NA PRIMERE FAKULTETE TURIZMA ANATOLIYSKOGO UNIVERSITETA


SÜTCÜ G., GOGUNOKOVA E.

Psihologiya çeloveka i obşçestva, vol.4, no.33, pp.52-58, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 33
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Psihologiya çeloveka i obşçestva
  • Page Numbers: pp.52-58
  • Anadolu University Affiliated: Yes