Olanzapin, klorpromazin ve FMO’ya bağlı N-oksitlerinin duyarlı bir kapiller sıvı kromatografisi kullanılarak sıçan mikrodiyalizatlarındaki tayini


YENİCELİ UĞUR D., Yılmaz I. T., ŞENER E., Hendrickx S., Cabooter D.

1. Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Sempozyumuna (ANES), Turkey, 1 - 02 June 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Anadolu University Affiliated: Yes