On sekizinci Yüzyıl Rusya’sında Antik Yunan Edebiyatından Destan ve Şiir Çevirileri


Creative Commons License

Şener L.

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Cumhuriyet Kongresi), 29 October 2021, pp.161-168

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.161-168
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

XVIII. Yüzyıl Rusya’sı bir Avrupa devleti olmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla Avrupa’yı

şekillendiren Antik kültürü benimseme yoluna girmiştir. Böylelikle söz konusu dönemde Rusya

için antik kültür bir estetik ideal haline gelmiştir. Rus kültürü bu estetik idealle bir yandan

kendini kıyaslayıp, diğer yandan karşısında durarak, özgünlüğünü ortaya koyma gayreti

içindedir. XVIII. Yüzyıl Rusya’sında antik kültür ve edebiyatın özümsenmesi için en önemli

araçlardan biri çeviridir. Çalışmamızda Antik Yunan edebiyatından yapılan çevirilere

yoğunlaştık. Homeros başta olmak üzere, Anakreon, Hesiodos, Pindarus, Sappho, Theocritus

ve Ezop gibi Antik Yunan edebiyatının önde gelen şairlerinden yapılan çeviriler üzerinde

durduk. Çeviri faaliyetlerinin yoğun olduğu söz konusu dönemde Rus okuru, Antik Yunan

edebiyatının en önemli örnekleriyle tanışmıştır. Bu fırsatı her şeyden evvel Slav-Grek-Latin

Akademisi’nin ve Moskova Üniversitesi’nin yetiştirdiği, iyi derecede yabancı dil bilen,

yetenekli yazar ve çevirmenler sayesinde elde etmiştir. Çalışmamızda XVIII. Yüzyıl

Rusya’sında Antik Yunan edebiyatından yapılan belli-başlı çevirileri ele aldık. Bunun yanı sıra

söz konusu eserleri Rusça’ya kazandıran, her biri Rus kültür hayatının önde gelen temsilcisi

olan çevirmenleri de tanıtmaya gayret ettik.

Anahtar Kelimeler: XVIII. Yüzyıl Rusya’sı, Antik Yunan Edebiyatı, çeviri, çevirmen.