UZAKTAN EĞİTİMİN BİLİM DALLARI - EĞİTİM DÜZEYLERİNEUYGUNLUĞUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLER: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ


Terlemez M., Demiray E., Ulutak İ., Öztürk S., Candemir Ö.

3rd International Congress on Education, Distance Educationand Educational Technology- ICDET, Antalya, Turkey, 24 - 25 November 2017, pp.40-41

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.40-41
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Uzaktan eğitim, ilköğretim aşamasından lisans sonrası eğitime kadar her eğitim düzeyinde uygulanabilen bir eğitim yöntemidir. Bunların yanında yaşam boyu eğitim sürecinde hizmet içi eğitim, sertifika veya bireysel-programsız uzaktan eğitim uygulamaları, çok çeşitli alanlarda oldukça yaygınlaşmıştır. Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Açık Öğretim Daire Başkanlığı´na bağlı olarak eğitim veren Açık öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi, yükseköğretime kadar olan eğitim düzeylerinde uzaktan eğitim yoluyla hizmet vermektedir. Aynı zamanda uzaktan eğitim yöntemi; seksenden fazla üniversite aracılığıyla önlisans, lisans tamamlama, lisans ve lisanüstü seviyelerde yürütülen çok sayıda programda uygulanmaktadır. Yükseköğretim düzeyindeki bu uygulamaların ana bilim dalları açısından görünümüne bakıldığında ise; öncelik ve program çeşitliliği açısından sosyal bilimlerin en çok yeğlenen bilim alanı olduğu gözlenmektedir. Bunun yanında eğitim bilimleri, sağlık bilimleri ve diğer bilim alanlarında da programlar açılmaktadır. Dünyanın önde gelen açık üniversitelerinde, hemen her bilim alanında eğitim verildiği bilinmektedir. Anadolu Üniversitesi; 17 lisans, 36 önlisans programıyla (2016-2017) uzaktan eğitim alanında öncü bir üniversite olarak tanımlanmaktadır. Bu Üniversitede görev yapan hemen hemen tüm akademisyen ve idari personel, uzaktan eğitim programlarının yürütülmesinde çeşitli görevler almaktadır. Anadolu Üniversitesi çalışanları ile bir BAP projesi kapsamında yürütülen araştırmanın (2015-2016) bir bölümü; çalışanların uzaktan eğitimi ana bilim alanları ve çeşitli eğitim düzeyleri açısından değerlendirmelerine ilişkindir. Bu çalışmada, Anadolu Üniversitesi çalışanlarının uzaktan eğitimin bilim alanlarına ve farklı eğitim düzeylerine uygunluğuna ilişkin görüşleri incelenecektir. Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, eğitim düzeyleri, açıköğretim, bilim alanı