Kamen kak yedinitsa prirodno-landşaftnogo koda russkoy i turetskoy lıngvokultur


SARAÇ H.

Mejdunarodnaya naucna-praktiçeskaya konferansiya ’xxRusskiy yazık i kultura v sovremennom abrazovatelnam pronstranstve, Moskva, Russia, 23 - 24 October 2014, pp.144-147

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Moskva
  • Country: Russia
  • Page Numbers: pp.144-147
  • Anadolu University Affiliated: Yes