GENEL SİNİZMİN ÖRGÜTSEL SİNİZME ETKİSİ: KUŞAKLARARASI BİR KARŞILAŞTIRMA


OKTAL Ö., Erkara C.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.20, no.3, pp.589-614, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier