Genişleyen Avrupa Birliği nin Enerji Politikaları Kapsamında Türkiye’nin Yeri ve Önemi


Creative Commons License

Tonus Ö.

İktisat İşletme ve Finans, vol.20, no.234, pp.50-62, 2005 (Peer-Reviewed Journal)