Çarlık Dönemi Rusyasındaki Tahakküm Unsurlarının Gogolun Eserleri Kapsamında İncelenmesi


KESKİN U.

VAKANUVIS - INTERNATIONAL JOURNAL OF HISTORICAL RESEARCHES, vol.4, no.1, pp.239-265, 2019 (Peer-Reviewed Journal)