”Türkiye’de Açık Öğretim Sisteminin Toplumsal Cinsiyet Açısından İncelenmesi”


SUĞUR S., GÖNÇ ŞAVRAN T.

Ankara Üniversitesi, SBF Dergisi, vol.61, no.3, 2006 (Peer-Reviewed Journal)