Kariyer Uyum Yeteneği Ölçeğinin Kültürlerarası Uyarlaması: Antalya’daki Beş Yıldızlı Otellerin Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama


BAYRAKTAROĞLU E., EMİR O.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.4, pp.3873-3888, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier