Yeni Dünya Ekonomik Düzeni ve Güç Dengeleri


AFŞAR M., KUTLU E.

Afyon Kocatepe Üniv.İktisadi ve İdari Bil.Fak.Dergisi, vol.1, no.2, 1999 (Peer-Reviewed Journal)