Avrupa Birliği nde Gümrük İhlalleri Ve Yaptırımlarının Uyumlaştırılması


ÜYÜMEZ M. E., GÜLTEKİN R.

MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES INSTITUTE, vol.8, no.17, pp.154-172, 2016 (Peer-Reviewed Journal)