Bir Yaklaşım Olarak Örgüt Geliştirme


KOPARAL C.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.13, no.1, 1995 (Peer-Reviewed Journal)