Teknoloji Transferinin TFV Yoluyla Gelişmekte Olan Ülkelere Temel Taşıyıcıları: Eleştirel Bir Literatür Çalışması


KARADUMAN Ç., TİRYAKİ A.

Journal of Current Researches on Social Sciences, vol.9, no.1, pp.61-86, 2019 (Peer-Reviewed Journal)