Örgütsel Kültür ve Öğrenen Kültür İlişkisinde İletişim Doyumu ve Kişilik Özellikleri İlişkisi


EROĞLU E.

6th. Conference on Education and New Learning Technologies EDULEARN 14, 7 - 09 August 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Anadolu University Affiliated: Yes