İthalat Talebinin Gelir ve Reel Kur Esnekliklerinin Dinamik Analizi: Türkiye Uygulaması


UÇAK A., ERTUĞRUL H. M.

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.50, no.578, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier