Analysis of the International Competitiveness of Bogota Tourism Cluster with the Diamond Model


Fernandez Acero J. C., Önder G.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.25, no.1, pp.428-452, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this research is to examine the factors that affect the competitiveness of the Bogota tourism cluster. In the research, firstly, whether the tourism sector in Bogota has the density to form a cluster was analyzed using the labor quotients and examining the density of firms in the tourism sector in Bogota. Then, the factors affecting the competitiveness of the Bogota tourism cluster were analyzed with M. Porter's Diamond Model (1990). The presence of gastronomy and business tourism clusters supports the tourism cluster in the city, which attracts an average of 11 million tourists annually. High level of informal economy, low level of entrepreneurship, high perception of corruption, and high tax burden are the obstacles to a more competitive tourism sector. The increase in tourism demand around the world and the start of the peace process in Colombia can be considered as opportunities for the sector.

Bu araştırmanın amacı, Kolombiya’nın başkenti Bogota’da bulunan turizm kümesinin rekabet gücünü etkileyen faktörleri incelemektir. Araştırmada öncelikle Bogota’da turizm sektörünün küme oluşturabilecek yoğunluğa sahip olup olmadığı istihdam yoğunlaşma faktöründen yararlanılarak ve turizm sektöründeki işletmelerin Bogota’daki yoğunluğu incelenerek analiz edilmiştir. Ardından Bogota turizm kümesinin rekabet gücünü etkileyen faktörler M. Porter’ın Elmas Modeli (1990) ile analiz edilmiştir. Yılda ortalama 11 milyon turist çeken kentte, gastronomi ve iş turizmi kümelerinin varlığı turizm kümesine faaliyet zenginliği sağlamaktadır. Sektörde kayıt dışılığın yüksek olması, ülkede girişimcilik seviyesinin düşük olması, yüksek yolsuzluk algısı ve yüksek vergi yükü daha rekabetçi bir turizm sektörünün oluşmasının önündeki engellerdir. Dünya çapında turizm talebindeki artış ve Kolombiya’da çatışmalara son veren barış sürecinin başlaması sektörün sahip olduğu fırsatlar olarak değerlendirilebilir.