UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ İLKELERİNİN GENEL EĞİTİM OKULLARINDA KULLANIMI (USİNG OF PRİNCİPLES OF APPLİED BEHAVİOR ANALYSİS İN GENERAL EDUCATİON SCHOOLS)


ŞAHİN Ş., İNCE G., ARTAR T. M.

3. ULUSLARARASI KATILIMLI DİSİPLİNLERARASI ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜDAHALE KONGRESİ, Turkey, 31 March - 03 April 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Anadolu University Affiliated: Yes