SSCB Dönemi Kültür Politikalarına Genel Bir Bakış


AKTAY S., BAYRAKTAR Z.

Folklor Akademi Dergisi, 2023 (Peer-Reviewed Journal)