HEDONİK VE FAYDACI TÜKETİM BAĞLAMINDA TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ: GENÇLERİN HEDONİK TÜKETİM EĞİLİMLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA


AÇIKALIN S., Yaşar M.

Journal of International Social Research, vol.10, no.48, pp.570-585, 2017 (Peer-Reviewed Journal)