İşletmelerde Kurumsal Değişim ve Ekonomik Kalkınmada Kalite Yönetim Sistemlerinin Önemi: Türkiye Örneği


YAZICI A., YAZICI R.

Journal of Current Researches on Business and Economics, vol.7, no.2, pp.17-26, 2017 (Peer-Reviewed Journal)