Risâletü'n-Nushiyye’de Bir Üstsöylem Ögesi Olarak Kendinden Söz Etme


Bozkurt F.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.23, pp.226-243, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier