Sağlıkta Dönüşüm Programının Kamu İstihdam Süreçlerine Etkileri Üzerine Bir Alan Araştırması


ACAR S., SUĞUR N.

İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.21, no.4, 2019 (Peer-Reviewed Journal)