Traditional Application Techniques in Modern and Baroque Violin


Creative Commons License

Basmacıoğlu H.

13. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 8 - 11 June 2023

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kütahya
  • Country: Turkey
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

It is very difficult to grasp the characteristics of early music, both
because it is so distant from the present day and because it contains
many different styles. Early music is of great historical importance with
its variety of styles and certain characteristic features within the
development process, and it is necessary to have all these in the
repertoire of the interpreter. The first aim of an interpretation
appropriate to the conditions of the period should be to reveal the
structure and colours of the work. The limited notation used in early
music, the fact that the notes do not contain many explanations and the
strict adherence of the practices to traditions require a different
approach to the works of this period than the works of other periods.
"Authentic interpreters", who believe that the repertoire of the Baroque
and Classical periods is best performed on instruments appropriate to
their period, prefer to use new copies or old instruments restored to
pre-19th century conditions, and use appropriate harpsichords as much
as possible. The fact that old instruments or later copies have different
structures compared to modern instruments also requires the player to
learn playing techniques specific to that period, based on books written
during the 17th and 18th centuries. The structural features of the
Baroque harpsichord allow us to obtain differences in timbre and
articulations. In this study, it is aimed to explain the interpretation of
old works technically by considering the structural differences between
modern violin and modern bow and baroque violin and baroque bow.

Erken dönem müziğinin özelliklerini kavramak, gerek günümüze bu
denli uzak olması, gereksebirçok farklı stili barındırması sebebiyle
oldukça zordur. Erken dönem müziği stillerin çeşitliliği ve gelişim
süreci içinde belli karakteristik özellikleriyle tarihi açıdan büyük önem
taşır ve tüm bunların yorumcunun dağarcığında bulunmasını da gerekli
kılar. Dönemin şartlarına uygun bir yorumun ilk amacı eserin yapısını
ve renklerini ortaya çıkarmak olmalıdır. Erken dönem müziğinde
kullanılan notasyonun kısıtlı olması, notaların çok fazla açıklama
içermemesi ve uygulamaların geleneklere sıkı sıkıya bağlılığı bu
döneme ait eserlere diğer dönem eserlerinden farklı bir yaklaşım
gerektirir. Barok ve klasik dönem repertuvarının kendi dönemlerine
uygun çalgılarla seslendirilmesinin en iyi sonucu vereceğini düşünen
“otantik yorumcular”, yeni yapılmış kopyaların ya da 19. yüzyıl
öncesinin şartlarına uygun restore edilmiş eski çalgıların kullanılmasını
tercih eder ve mümkün olduğu kadar uygun arşeleri kullanır. Eski
çalgıların ya da sonradan yapılan kopyaların modern çalgılara göre
yapılarının farklı olması, çalıcının 17. ve 18. yüzyıl boyunca yazılmış
kitaplar doğrultusunda, o döneme özgü çalma tekniklerini öğrenmesini
de gerektirir. Barok arşenin yapısal özellikleri tınıdaki farklılıkları ve
artikülasyonları elde etmemizi sağlar. Bu çalışmada modern keman ve
modern arşe ile barok keman ve barok arşe arasındaki yapısal
farklılıklar gözetilerek eski eserlerin yorumlanmasının teknik olarak
açıklanması amaçlanmaktadır.