Zihin Engelli Bireylerin Ebeveynlerinin Kullanımına Yönelik Geliştirilen Mobil Beceri Öğretimi Yazılımına Yönelik Katılımcı Görüşleri


KUZU A., CAVKAYTAR A., ÇANKAYA S., ÖNCÜL N., ÜNLÜ E.

Anadolu Journal of Educational Sciences International , vol.3, no.2, pp.1-21, 2013 (Peer-Reviewed Journal)