Türkiye Muhasebe Standartları Kapsamında Karbon Emisyonlarının Muhasebeleştirilmesi


BORA KILINÇARSLAN T., POROY ARSOY A., SELİMOĞLU S.

Muhasebe ve Denetime Bakış, vol.22, no.67, pp.73-98, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier