Çağdaş Arap Edebiyatında Modern Roman Tekniklerinin Kullanılmasına Bir Örnek Cebrâ İbrahim Cebrâ nın Surâh fî Leyl Tavîl Uzun Gecede Bir Çığlık Adlı Romanı


ÜYÜMEZ F. B.

Dil ve Edebiyyat Beynelxaq elmi-nezeri jurnal, no.57, pp.60-64, 2007 (Peer-Reviewed Journal)