Türkiye’de uzaktan öğretime geçiş sürecinde üniversitelerin değişen idari yapıları


ÇEKEROL K.

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.2, pp.54-75, 2020 (Peer-Reviewed Journal)