AÇIKLANMIŞ KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLER ENDEKSİNİNVE KAPASİTE KULLANIM ORANININ HİSSE SENEDİ FİYATLARIÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TEKSTİL SEKTÖRÜ ÜZERİNE İNCELEME


ESEN E., Çanakkıran F., ÇELİK KEÇİLİ M., TEMİZEL F.

Business and Management Studies: An International Journal, vol.8, no.3, pp.2600-2616, 2020 (Peer-Reviewed Journal)