Uluslararası Adalet İstatistiklerinde Kasten Öldürme


Tepecik F.

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, vol.9, no.36, pp.107-141, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 36
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Türkiye Adalet Akademisi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.107-141
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

This study aims to better understand ‘the intentional homicide’ as a crime through the information collected and regularly updated by the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) about the criminal justice systems of different countries. According to the information gathered at this global level, the intentional homicide varies by regions, countries, cause of offense, gender of the perpetrator and the victim and weapons used. For example, during the 2000’s, while Latin America and some countries such as El Salvador, Honduras, Jamaica in this region have formed the ceiling of lethal violence on Earth, in Europe or Asia, countries like Austria, Netherlands, Singapore, Hong Kong, Japan seem to have the lowest homicide rates. This information also suggests that the intentional homicide incidents could be roughly classified under three headings for their reasons. Homicides related to the criminal activities such as robbery, burglary or organized crime; homicides committed by conflicts of interest between individuals; homicides originated from personal / cultural prejudices or political reasons. In Latin America, for instance, organized crime-related incidents are emerging as the most important cause of homicides, while in Europe personal interest-related events are more common. In terms of gender, the analysis of intentional homicides’ data says that the overwhelming majority of victims and perpetrators are men, whereas those killed by their relative/ intimate partner/ lover are usually women.

Bu çalışma, bir suç olarak ‘kasten öldürme’yi ülkelerin ceza adalet sistemlerine ilişkin Birleşmiş Milletler’in Uyuşturucu ve Suçla Mücadele Dairesi UNODC tarafından toplanan ve düzenli olarak güncellenen bilgiler aracılığı ile daha iyi anlamayı hedeflemektedir. Bu küresel düzeyde toplanan bilgiye göre, kasten öldürme istatistikleri, bölgelere, ülkelere, suçun nedenine, failin ve mağdurun cinsiyetine, kullanılan silahlara göre değişmektedir. Örneğin 2000’ler boyunca Latin Amerika ve bu bölgedeki El Salvador, Honduras, Jamaika gibi bazı ülkeler Dünya’daki ölümcül şiddetin tavanını oluştururken, Avrupa ya da Asya ve bu bölgelerdeki Avusturya, Hollanda, Singapur, Hong Kong, Japonya gibi ülkeler en düşük kasten öldürme oranlarına sahip görünmektedir. Ayrıca elde edilen veriler, kasten öldürme olaylarının, nedenleri açısından kabaca üç başlık altında sınıflandırılabileceğini düşündürmektedir. Hırsızlık, gasp veya organize suç gibi suç aktiviteleri ile bağlantılı olarak işlenen cinayetler; bireyler arasındaki çıkar çatışmaları nedeni ile işlenen cinayetler; kişisel ya da kültürel önyargılardan ya da politik nedenlerden kaynaklananlar. Örneğin Latin Amerika da organize suç bağlantılı olaylar en önemli cinayet nedeni olarak ortaya çıkarken, Avrupa’da kişisel çıkar bağlantılı olaylar daha sık görülmektedir. Cinsiyet açısından ise kasten öldürme olayları incelendiğinde, tüm dünyadan toplanan bilgiler, mağdurların ve faillerin büyük çoğunluğunun erkekler olduğunu ama akrabaları/yakınları/sevgileri tarafından öldürülenlerin genellikle kadınlar olduğunu söylemektedir. Çalışmanın son kısmında, kolluk, yargı ve infaz kurumlarının kayıtları aracılığı ile kasten öldürmenin toplum üzerindeki yükü değerlendirilmiştir. Veriler en yüksek kasten öldürme oranlarına sahip Amerika kıtasında, Amerika ve Kanada hariç cezasızlık oranının yüksek olduğuna, Fransa, Finlandiya gibi ülkelerde ise, yüksek mahkûmiyet oranı olduğuna işaret etmektedir.