Na'îmî ve "Destûr" Başlıklı Manzumesi


Creative Commons License

Belenkuyu B.

Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.2, pp.576-591, 2022 (Peer-Reviewed Journal)