Şema Başa Çıkma Biçimleri Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


BAYOĞLU F., DUY B.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.16, no.31, pp.4289-4316, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier