Örgütsel sosyalleşme ile örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisine teorik eğitimin etkisi


BENLİGİRAY S., Demirci U.

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi-TürkSosBilDer, vol.4, no.1, pp.76-98, 2019 (Peer-Reviewed Journal)