İşitme Kayıplı Bir Öğrencinin İlkokuma Yazma Becerilerinin Desteklenmesi


Tozak E., Karasu H. P., Girgin Ü.

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

İşitme kayıplı öğrenciler, ilkokuma sürecinde harf ses ilişkisi kurmada sesleri birleştirme ve bölmede sözcüğün anlamına ulaşmada ve okuduklarını anlamada çeşitli zorluklar yaşamaktadırlar. İlkokuma yazma öğretiminde ülkemizde 2006 yılından bu yana parçadan bütüne yaklaşımlarından biri olan Ses Temelli Cümle Yöntemi kullanılmaktadır. Ders programında belirlenen etkinlikler; dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu olmak üzere beş öğrenme alanı ile iç içe olacak şekilde yapılandırılmıştır. Bu bildiride, kaynaştırmada ilkokul 1. sınıfa devam eden işitme kayıplı bir öğrencinin ilkokuma yazma becerilerinin gelişimini desteklemek amacıyla hazırlanan etkinlikler ele alınmıştır.

Araştırma, eylem araştırması şeklinde desenlenmiştir. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir ilkokulda gerçekleştirilen araştırmanın katılımcılarını ilkokul 1. sınıfa devam eden işitme kayıplı bir öğrenci, sınıf öğretmeni, araştırmacı ve geçerlik komitesi üyeleri oluşturmaktadır. Araştırma verileri; görüşmeler, araştırmacı günlüğü, ders planları, derslerin değerlendirmeleri, geçerlik ve güvenirlik komitesi kayıtları ile toplanmaktadır. Uygulamalar, 05 Ekim 2016 tarihinde başlamıştır. Araştırma süreci geçerlik komitesi tarafından izlenmekte, değerlendirilmekte ve uygulamaya yönelik önerilerde bulunulmaktadır. Çocuğun performansından yola çıkılarak yapılan bu öneriler, uygulama için hazırlanacak materyalleri ve uygulama sürecinde kullanılacak stratejileri içermektedir.

Devam eden araştırma sürecinde; hikaye anlatma, sıralı kartlardaki olayların paylaşılması, hikaye okuma, tekerleme çalışmaları, sesi ayırt etme ve harf ses çalışması gerçekleştirilmektedir. Hikaye anlatma, sıralı kartlardaki olayların paylaşılması ve hikaye okuma etkinlikleri; öğrencinin olayları anlatmasına, deneyimlerini paylaşmasına, neden sonuç ilişkisi kurmasına ve olayları tahmin etme becerilerinin gelişimine katkı sağlamaktadır. Tekerlemeler, sesbilgisel farkındalığının gelişimine katkı sağlayan etkinliklerdir. Bu etkinliklerle birlikte yürütülen sesi ayırt etme, harf-ses çalışmaları ve cümleye ulaşma çalışmaları, çözümleme becerilerinin edinimine hizmet etmektedir.