Türk Turizm Eğitiminin Yüz Yılı: Ortaöğretime Tarihsel Bir Bakış


Toker A.

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.34, no.3, pp.335-353, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışma ortaöğretim düzeyinde verilen turizm eğitiminin tarihsel süreçte nasıl ele alındığını, değiştiğini ve geliştiğini çeşitli tarihi belgeler ışığında anlamaya çalışmaktadır. Bu amaçla Turizm Danışma Kurulları raporları, Kalkınma Planları, Turizm Özel İhtisas Komisyonu Raporları ve Millî Eğitim Şuraları belgeleri incelenerek turizm eğitimi konusunun Cumhuriyet tarihi boyunca nasıl bir gündem yarattığı incelenmiştir. Böylece Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü, Turizm Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın turizm eğitimi konusundaki önerileri, kararları ve faaliyetleri mercek altına alınmıştır. Cumhuriyet tarihinin turizm eğitimi alanındaki genel bir perspektifini sunan bu çalışma, eğitimin niteliğinin önemini ve dönüşümünü kapsamlı bir pencereden ortaya koymuştur.