Türk Afet Yönetim Sisteminin Reorganizasyonu Bağlamında Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını Yeniden Yapılandırma Çalışmalarının Eleştirel Analizi


ÇELİK S., ÇORBACIOĞLU S.

E-Akademi: Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, no.111, 2011 (Peer-Reviewed Journal)