Bölgesel Kalkınmada Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Rolü: Türkiye Uygulaması


Creative Commons License

Çatalbaş N.

3 rd International Human and Social Science Researches Congress 2020, Kastamonu, Turkey, 19 - 23 November 2020, pp.556-566

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kastamonu
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.556-566
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, bölgesel kalkınmada kalkınma ajanslarının rolü, bölgesel büyüme teorileri ve politikalar ele alınmış ve Türkiye’de kalkınma ajansı uygulaması değerlendirilmiştir. Bilindiği gibi, Sanayi Devrimi ile bazı bölgeler hızla gelişirken bazıları ise gerilemiş, sonuçta, bölgeler arası gelişmişlik farkları giderek artmaya başlamıştır. II. Dünya Savaşından sonra ise bölgeler arası gelişmişlik farkları hızlanarak artmıştır. İktisat ve büyüme teorisindeki gelişmelere bağlı olarak bölgesel farklılıkların azaltılmasına yönelik çeşitli politikalar uygulanmıştır. Günümüzde merkezi hükümet ile yerel aktörlerin işbirliği içinde olduğu ve bölgesel ve yerel girişimleri dikkate alan karma bir kalkınma anlayışı kabul görmektedir. Bu politikaların en önemli araçlarından birisi de bölgesel kalkınma ajanslarıdır.

Türkiye’de ilk kalkınma ajansları 2006 yılında kurulmuş, günümüzde ise 26 kalkınma ajansı faaliyet göstermektedir. Onların en önemli hedeflerden birisi, yerel ve bölgesel aktörleri harekete geçirmek, projeleri desteklemek, mali ve teknik yardım sağlamaktır. Bu süreçte, yerel aktörlerle işbirliği, iç ve dış finansman kaynaklarının bulunması ve bu kaynakların iyi değerlendirilmesi, ajansın ve faaliyetlerinin iyi tanıtılması önemlidir. Bu çalışmada, literatürün yanı sıra 10 adet kalkınma ajansının 2009-2020 dönemine ilişkin faaliyetleri raporları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın kalkınma ajansları genel faaliyet raporları ve Sayıştay’ın genel denetim raporları incelenmiştir. Türkiye’de kalkınma ajanslarının bölgesel kalkınmaya katkı bakımından istenen düzeyde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.