Belirsizlik Altında Fiyatlama Teorilerine Post Keynesyen Yaklaşımlar


Esen E.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.27, pp.77-84, 2010 (Peer-Reviewed Journal)