AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ VE POLİTİKASI: AVRUPA BİRLİĞİ’NİN BÜTÜNLEŞ(EME)MESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME


AKDEMİR E.

ANKARA AVRUPA CALISMALARI DERGISI-ANKARA REVIEW OF EUROPEAN STUDIES, vol.17, no.2, pp.181-218, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier