NÂİLÎ-İ KADÎM’İN “ANDELÎB” REDİFLİ GAZELİ ÜZERİNE


BİLTEKİN H.

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, vol.2, no.4, pp.51-61, 2018 (Peer-Reviewed Journal)