1980 Sonrası Dönemde Türkiye Dış Ticaretinin Genel Bir Analizi


SUBAŞI ERTEKİN M., KUTLU E.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal)