Finance Studies - 5


Hacıköylü C. (Editor)

On İki Levha , İstanbul, 2023

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: On İki Levha
  • City: İstanbul
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğretim üyeleri öncülüğünde 1985 yılında başlatılan ve son yıllarda uluslararası bir niteliğe kavuşan Maliye Sempozyumu, Türkiye’nin en köklü bilimsel organizasyonlarından birisidir. Maliye alanının bu önemli organizasyonunu düzenleme görevi 2019 yılında Maliye Sempozyumu Genel Kurulu tarafından 4. kez Anadolu Üniversitesine verilmiştir. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü ve İktisat Fakültesi Maliye Bölümü tarafından ana teması “Enflasyonla Mücadelede Kamu Maliyesi Araçları” olarak belirlenen 36. Uluslararası Maliye Sempozyumu, 27-30 Ekim 2022 tarihleri arasında Antalya, Kemer’de bulunan Amara Luxury Resort & Villas tesisinde gerçekleştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve TÜBİTAK’ın desteklediği, altmış farklı üniversite ile çeşitli kamu kurumlarının katılım sağladığı bu sempozyumda üç yüz elliyi aşkın kişiye ev sahipliği yapılmış, kırk bir oturumda yüz yirmi sunum gerçekleştirilmiştir. 36. Uluslararası Maliye Sempozyumuna çevrimiçi katılan Institute of Economics Studies’de öğretim üyesi, ČSOB'da Baş Makroekonomik Stratejist, Çekya Ulusal Ekonomi Konseyi üyesi ve Çekya Eski Cumhurbaşkanı Václav Havel’in ekonomi danışmanı Dr. Tomáš Sedláček sempozyumun ana teması ile ilgili bir konuşma gerçekleştirmiştir. Ayrıca Dünya Bankası Adil Büyüme, Finans ve Kurumlar (EFI) Baş Ekonomisti Dr. M. Ayhan Köse, Hazine Eski Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eski Başkan Yardımcısı ve TOBB ETÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Özatay gibi dünyada ve Türkiye’de alanlarının en önde gelen bilim insanları sempozyumda davetli konuşmacı olarak yer almıştır. Sempozyumda sunulan bildiriler Fiscal Policies and Inflation adıyla e-Bildiri Kitabı (e- Proceedings Book) olarak Nisan Kitabevi tarafından yayımlanmıştır. Maliye bilim insanlarının katkılarıyla ortaya çıkan Maliye Araştırmaları-5 ismini verdiğimiz bu eser ise sempozyumun bir başka akademik çıktısı olarak değerlendirilebilir. Eserde yer almasına karar verilen çalışmalar ciddi bir editörlük sürecinden geçirilmiştir. Çalışmaları ile bu esere katkı veren bilim insanlarına çok teşekkür ediyoruz. Maliye Araştırmaları-5 isimli eserin yayına hazırlanma sürecinin her aşamasında emek ve katkılarını esirgemeyen Prof. Dr. Şebnem Tosunoğlu’na, Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Karal Önder’e, Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Kasal’a ve Arş. Gör. Bora Korkmaz’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Maliye Araştırmaları-5 kitabının yayımlanma sürecinde ilgi, destek ve yönlendirmelerini yanımızda hissettiğimiz On İki Levha Yayıncılık A.Ş. çalışanlarına, şirket ortağı ve Genel Müdürü Sayın Erol Öz’e de şükranlarımızı sunuyoruz. Bu eserin Maliye literatürüne ve konuya ilgi duyan araştırmacılara katkı sağlamasını diliyoruz. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2023.

Editörler; Prof. Dr. Mustafa Erkan ÜYÜMEZ Doç. Dr. Canatay HACIKÖYLÜ