Attouda Antik Kenti Dor Başlıkları


Yurtsever A., Yılmaz Kolancı B.

Cedrus: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi, no.20, pp.191-210, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Hisar Mahallesi sınırlarında yer alan Attouda antik kentinde ilk kez 2021 yılında gerçekleştirilen yüzey araştırmaları sırasında tespit edilen 11 adet Dor sütun başlığı ele alınmıştır. Dor başlıklarının birçoğu, Attouda antik kentinin üzerine kurulan Hisar Köyü’ne ait konutların bahçelerinde duvar sınırlayıcısı veya merdiven basamağı gibi farklı amaçlarla devşirme olarak kullanım görmüştür. Bununla birlikte çalışmanın konusu olan bu başlıklar farklı alanlarda dağıtılmış şekilde belgelenmiştir. Bu da blokların ikincil kullanıma bağlı olarak zaman içinde bulundukları yerden taşındığını, farklı alanlara dağıtıldığını göstermektedir. Tespit edilen Dor başlıklarından ikisi daha önceki bazı bilimsel çalışmalarda incelenmiş, diğer bloklar ise ilk kez bu çalışmada değerlendirilmiştir. Antik kentin Dor başlıklarının bütüncül olarak ilk kez ele alındığı bu çalışmada, Attouda antik kentinin Geç Hellenistik - Erken Roma İmparatorluk Dönemi’nde sahip olduğu mimari gelenek, üslup ve etkileşimin yönü üzerinde yeni tespitler yapılmıştır. Dor başlıkları ile ilgili bu yeni tespitler antik kentin mimari geleneğinin anlaşılabilmesi bakımından önem taşımaktadır. Çünkü antik kente ait yapıların büyük bir bölümü 1. Derece Arkeolojik Sit ve Kentsel Arkeolojik Sit Alanı olarak ilan edilen ve 143 adedi tescil edilen Hisar Köyü’ne ait konutların altında kalmıştır. Bu nedenle kentte tespit edilen mimari yapılara ait malzemeler, Attouda’nın antik dönem yapılaşması hakkında önemli bilgiler sağlayacak olmakla birlikte ilk kez tanıtılan bloklar malzemenin özgün değerini de göz önüne sermektedir.