Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Kadın Çalışanlara İlişkin Düzenlemeler


OĞUZ Ö., ARSLANPINAR T.

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, vol.14, no.54, pp.765-780, 2017 (Peer-Reviewed Journal)