Сравнительный анализ образа женщины в турецких и русских пословицах


Creative Commons License

Tetik K.

ASOS Journal, vol.7, no.88, pp.395-417, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 88
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.16992/asos.14737
  • Journal Name: ASOS Journal
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source, MLA - Modern Language Association Database, Index Copernicus, Root Indexing, Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.395-417
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Son yıllardaki dilbilim araştırmalarında yoğun bir şekilde dilsel birimlerde kadın hiyerarşisi konusu işlenmektedir. Aile ve toplum arasında köprü görevi gördüğü, soyun devamını sağladığı, halkın ve ülkenin geleceğini şekillendirecek çocuklar yetiştirdiği için kadının bir toplumun sosyal sisteminin işleyişine katkısı büyüktür. Bu sebeple halkın ulusal karakterini, dünya görüşünü, kültürünü öğrenmek için ka- dının ailedeki, dini, ekonomik, politik, sosyal ve kültürel alanlardaki rolü özel dik- kat gerektirmektedir. Makalede etno-kültürel bilgi kaynağı olan atasözleri örneğin- de farklı kültür ve dinlere sahip Türk ve Rus halklarının olumlu ve olumsuz kadın algısı anlatılmaktadır. Atasözlerinin analizi, her iki kültürde de kadının hem olumlu hem de olumsuz yönlerinin ifade edildiğini ortaya koymaktadır. Söz konusu maka- lede, kadınların özel, aile ve sosyal yaşam yönünden çeşitli özellikleri, kadına yö- nelik olumlu ve olumsuz değerlendirmeler ayrıntılı bir şekilde incelenmiş, farklı ulusal karaktere, dünya görüşüne ve kültüre sahip Türk ve Rus halklarının kadın algısındaki benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulmuştur.