MALİ MÜŞAVİRLERİN MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: MUĞLA ÖRNEĞİ


SUVACI B., Seyirdici S.

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, vol.47, no.Autumn, pp.394-422, 2020 (Peer-Reviewed Journal)