Düşman Ceza Hukuku Perspektifinden Olağanüstü Hal Dönemi Ceza ve Muhakemesi Hukukuna Genel Bakış


KARAASLAN R.

Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Rejimleri Sempozyumu, 16 - 17 May 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Anadolu University Affiliated: Yes