Üniversite Öğrencilerinin Spora Dayalı Fiziksel Aktivitelere Katılımları ve Yaşam Kalitelerinin Akademik Başarı ve SosyalleşmeÜzerine Etkisi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği)


YILDIRIM M., BAYRAK Ç.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017 (ESCI)